Arkisto

Arkisto

Horkasta Länninkiin (tammikuussa 2022)

Vanha sanonta sanoo jotenkin niin, että “vaihtelu virkistää, kunhan ei vaihda vanhempaan”. MTK Lounais-Hämeen puheenjohtajuudessa tämä pitää varmasti tällä kertaa paikkansa. Omaa puheenjohtajakauttani leimasivat Sahrapirtin ja Tuottajain tuvan hankkeet ja surullisen kuuluisa jäsenpalvelu-uudistus sekä korona. Koronan takia tapahtumat jouduttiin perumaan ja olimme näin näkymättömiä jäsenistön suuntaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut ettemmekö olisi “tehneet mitään”. Kannanottoja ja lausuntoja laadittiin, tapaamisia ja puhelin- sekä nettikeskusteluja käytiin jopa aika korkealle tasolle saakka. Lounais-Hämeen toiminnasta korona-ajalta itselleni jäi vaikutelma että “kyllä me vaikutimme”. Puheenjohtajana olo on ollut todella mukavaa ja opettavaista. Tätä on edesauttanut erityisesti yhdistyksen johtokunta, joka koostuu alan ammattilaisista, joilla on näkemys omaan ammattiinsa ja edunvalvontaan. Johtokuntalaiset saavat paikaltaan paremman näkymän edunvalvontaan ja jopa valtion päätöksentekoon kuin johtokunnan ulkopuoliset viljelijät. Näin ollen, jos oman tilan kehittäminen tulevaisuuden näkökulmasta kiinnostaa, osallistu toimintaan ja pyri johtokuntaan. Johtokunta on nyt koostumukseltaaan hyvä sekoitus nuoruuden intoa ja vanhaa kokemusta, jotka kaikki ovat tulevaisuutta ajattelevia aktiiviviljelijöitä. Johtokunnan vahvuutena näen myös sen, että mukana on “kolme presidenttiä” kaksi vanhaa puheenjohtajaa, minä ja Marko Virtaranta sekä uusi puheenjohtaja Aku Länninki. Me Markon kanssa koetamme jelppiä uutta puheenjohtajaa kaikin keinoin ja välttää varpaille astumista. Omasta onnistumisestani en anna takeita, mutta kokemuksesta tiedän Markon osaavan välttää konflikteja. Tällä johtokunnalla ja jäsenistöllä Akun on hyvä jatkaa MTK Lounais-Hämeen kehittämistä entistä tehokkaammaksi vaikuttajaksi.

Ex-pj Simo Horkka MTK Lounais-Häme

MTK Lounais-Hämeen puheenjohtajan Linjapuhe (tammikuussa 2019)

Se siitä linjapuheesta... On ilo olla tämän johtokunnan puheenjohtajana. Johtokunta suo minulle mahdollisuuden ilmaista mielipiteeni ja palauttaa kokouksessa tarvittaessa oikean marssijärjestyksen, niin että yhdistyksen mielipiteestä tulee perinpohjaisesti harkittu, jokaisen mielipiteen huomioiva ja ennen kaikkea MTK Lounais-Hämeen johtokunnan yhteinen mielipide.

Yhdistys on arvostettu ja taloudellisesti kohtuullisessa kunnossa oleva toimija Lounais-Hämeessä. Uusia jäseniä liittyy ja joitakin eroaa. Pääsyynä vähäisiin eroamisiin on tuotannon lopettaminen ja MTK:n toiminnan tehottomana pitäminen, joihinkin eroamisiin näen syyksi metsänhoitoyhdistyksen ja tuottajajärjestön toiminnan rajan hämärtymisen. Yksikään jäsenyyden jättänyt ei ole vielä ilmoittanut syyksi MTK Lounais-Hämeen toimintaa. Kyselyjä on ollut jopa mahdollisuudesta pelkkään Lounais-Hämeen jäsenyyteen.

Omalla puheenjohtajakaudellani haluan korostaa ennen kaikkea edunvalvontaa Lounais-Hämeen alueella, yhteistyötä paikallisten yritysten, yhdistysten ja kuntien kanssa. Edunvalvonta on MTK:n tärkein tehtävä.

Me, liitto ja keskusliitto olemme kaikki epäonnistuneet totaalisesti tiedottamisessa onnistumisistamme, joita ilman suomalaista maataloutta ei enää olisi. Onnistumisia on saavutettu verotuksessa, tukipolitiikassa, ympäristö- ja eläinsuojeluasioissa, eläkesektorilla sekä kaikissa muissa meitä koskettavissa osa-alueissa. Olemme ottaneet käyttöön sanan “torjuntavoitto” ja olemme unohtaneet kertoa mitä olemme todellisuudessa saavuttaneet. Tähän tiedottamistapaan haluaisin saada aikaan merkittävän muutoksen.


Tänäkin vuonna johtokunta joutuu kovan työmäärän eteen yhdistystoiminnan rutiinien hoidossa. Pitkäaikaiselta puheenjohtajalta Marko Virtarannalta on palanut paljon aikaa parin viime vuoden aikana Lounais-Hämeen ja MTK-Tammelan yhdistymiseen ja uuden yhdistyksen toiminnan luomiseen. Nyt vuonna 2019 joudumme käyttämään merkittävästi voimavaroja Sahrapirtti ja Tuottajaintupa -hankkeiden läpivientiin.


Toivon ja uskon, että jäsenistöltä ja johtokunnalta löytyy voimavaroja hankkeiden toteuttamiseen ja myös edunvalvonnan, toiminnan ja näkyvyyden lisäämiseen. Tulevana vuonna tulemme tarvitsemaan kaikkien apua talkoissa ja yhdistyksen tapahtumien järjestämisessä.


Onnistunutta vuotta toivottaen
Simo Horkka
MTK Lounais-Hämeen puheenjohtaja 2019, jos ei ennen eroteta

MTK Lounais-Hämeen johtokunnan edustajat tapaamassa Lounais-Hämeen kunnanjohtajia ja kaupunginjohtajaa 12.3.2019.

MINISTERITAPAAMINEN

MTK Lounais-Hämeen delegaatio kävi tapaamassa pikaisesti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppää Mustialassa 9.8.2018. Tapaamisen osallistuivat johtokunnasta Ville Nurmi, Simo Horkka, Eero Pura, Iina Närvänen ja Marko Virtaranta. Ministerin kanssa keskusteltiin mm. haasteellisesta kasvukaudesta ja painotettiin kestäviä ratkaisuja kotimaista alkutuotantoa kannattamaan. Esiin nousi myös julkisin varoin tuotettujen ruokapalveluiden kotimaisuusaste. Kilpailutuksessa hinnan sijasta pitäisi päähuomio olla ruoan alkuperässä. Puhtaan suomalaisen ruoan ja erityisesti lähiruoan käyttö pitäisi olla itsestäänselvyys ruokapalveluissa, joihin käytetään julkisia varoja. Lisäksi ministerille luovutettiin kirjelmä ajankohtaisista huolenaiheistamme matkalukemiseksi. Kirjelmässä mm. kehotettiin huomioimaan tukikauden uudistus ja kotimaisten pienyritysten kilpailukyky markkinoilla Eurooppalaisten suuryritysten rinnalla.